LOGO

MENU


Cel projektu

Projekt dotyczy propagowania fizyki współczesnej wśród młodzieży szkół gimnazjalnych i licealnych. Jego zadaniem jest przekonanie społeczności szkolnej, że fizyka to nie tylko zadania, pojęcia i doświadczenia, które zwykle kojarzą się wyłącznie ze szkolną pracownią, ale że jest to nauka, która potrafi bawić, pozwala rozwijać wyobraźnię oraz wreszcie uczy rozumieć prawa i zasady, którymi rządzi się świat wokół nas.

Fizyka współczesna, a szczególnie fizyka cząstek elementarnych w bardzo małym stopniu omawiana jest podczas szkolnych lekcji. Z tego powodu uczniowie nie wiedzą jak wielki wpływ na nasze życie ma wiedza z tej dziedziny. A przecież sieć WWW, z której wszyscy korzystamy powstała właśnie w CERNie. A przecież w kineskopach telewizorów znajdują się akceleratory, których zasada działania jest podobna do tych używanych w badaniach naukowych. Lekarze nie mogą dziś pracować bez tomografu komputerowego, rezonansu magnetycznego, aparatu rentgenowskiego i mammografu - urządzeń, które by nie powstały bez odkryć w fizyce w XXw.

Naszym celem jest pokazanie fizyki jako nauki ciekawej i bardzo potrzebnej w rozwoju medycyny, bezpieczeństwa oraz technologii. Chcemy pokazać uczniom jak naprawdę wygląda praca badawcza, jakie emocje są z nią związane i jak ludzie różnych narodowości oraz różnych religii współpracują ze sobą. Fizyka i jej rozwój stanowią wspólne dobro dla wszystkich narodów, a wspólne eksperymenty i prace laboratoryjne prowadzone w CERN są warte zainteresowania i uwagi całego świata. Dlatego chcemy wzbudzić w uczniach pragnienia poznawania, bycia odkrywcą oraz chęci dalszego kształcenia w tym kierunku.

Nagrodą dla uczniów najbardziej zaangażowanych będzie tygodniowy pobyt w największym na świecie laboratorium fizyki cząstek elementarnych. Będą mogli m.in. porozmawiać z konstruktorami LHC, zobaczyć pokój, w którym powstała sieć WWW, oraz wysłuchać wykładów dotyczących fizyki współczesnej. Wierzymy, że atmosfera panująca w CERNie, kontakt z najlepszymi fizykami i inżynierami XXIw. przekona ich do podjęcia studiów związanych z nauką przyrodniczą lub techniką.