LOGO

MENU


III L.O. im. Unii Lubelskiej w Lublinie

Data i miejsce Działanie
9 kwietnia 2008 r., III L.O. im. Unii Lubelskiej Dzień Fizyki i ramach niego wykład dr inż. Sławomira Wronki Wykorzystanie promieniowania w medycynie.
10 września 2008r. , Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Pokazy z Fizyki organizowane przez UMCS. W ich ramach uczniowie mogli wysłuchać wykładu dotyczącego promieniotwórczości i zobaczyć na czym polega detekcja promieniowania.
Czerwiec, Wrzesień 2008r., III L.O. im. Unii Lubelskiej Oglądanie na lekcjach i zajęciach dodatkowych prezentacji uczniowskich dotyczących CERNu
Październik 2008r., III L.O. im. Unii Lubelskiej Uczniowie przygotowywali się do konkursu Energetyka jądrowa - szanse czy zagrożenia organizowanego przez Koło Naukowe Fizyków UMCS. Konkurs wygrali uczniowie z naszej szkoły z klasy 3f.
24 października 2008r., Uniwersytet Marii Curie -Skłodowskiej w Lublinie Podczas Dnia Energetyki Jądrowej uczniowie mogli obserwować ślady cząstek w komorze mgłowej.
Październik 2008r., III L.O. im. Unii Lubelskiej Oglądanie filmu 50 lat CERN podczas spotkań Koła Fizycznego
14 listopada 2008r., III L.O. im. Unii Lubelskiej Kryminalne zagadki... Las Unia, podczas których zostaną zaprezentowane referaty uczniowskie Od Mendelejewa do Higgsa i Akceleratory chroniące granice oraz pokazana prezentacja dotycząca promieniowania jądrowego Baśń o Królu Uranosie. Ponadto uczniowie będą mogli wysłuchać wykładów prowadzonych przez osoby pracujące w laboratoriach policyjnych.
Grudzień 2008r – styczeń 2009r Przygotowywanie się do konkursu Co wiem o CERN
26 stycznia 2009r., 25 lutego 2009r. I i II etap konkursu Co wiem o CERN.
Marzec 2009r. Projektowanie strony internetowej Projektu przez uczestników wyjazdu.