LOGO

MENU


Opis projektu

Realizacja projektu odbywa się w trzech fazach: przygotowań, wyjazdu do CERNu oraz dzielenia się zdobytymi doświadczeniami. Realizacja I fazy projektu rozpoczęła się w kwietniu 2008r. Od tego czasu uczniowie w szkołach biorących udział w projekcie przygotowują prezentacje i plakaty, szukają informacji o CERNie w mediach, zgłębiają wiedzę o cząstkach elementarnych i badaniach prowadzonych w ośrodku pod Genewą. W ten sposób między innymi przygotowują się do konkursu Co wiem o CERN, który odbędzie się w styczniu 2009r, a którego celem będzie wyłonienie trojki uczniów z każdej szkoły mających największą wiedzę dotyczącą badań mikrokosmosu.

Działania podejmowane w trzech szkołach trochę się różnią. Uczniowie Gimnazjum w Otmuchowie na zajęciach pozalekcyjnych pisali opowiadania, wiersze lub tworzyli prace plastyczne, dając wyraz swojej wyobraźni. Rezultaty ich pracy można było podziwiać podczas Dnia Fizyki i CERN. Uczniowie brali także udział w wielu wycieczkach. Na lotnisku przeszli procedurę odprawy pasażerów, gdzie pokazano im funkcjonowanie urządzeń do wykrywania niebezpiecznych i niepożądanych przedmiotów: wykrywacz materiałów promieniotwórczych, detektor do wykrywania metali i aparat rentgenowski. W Zakładzie Diagnostyki Obrazowej oglądali i poznawali ogólną budowę i zasadę działania tomografu komputerowego, rezonansu magnetycznego i mammografu. W gabinecie medycyny estetycznej oglądali zastosowanie fizyki - laser i promienie ultrafioletowe, oraz ultradźwięki stosowane do poprawy wyglądu i zdrowia ciała. Uczniom udało się także zbudować komorę mgłową i zaobserwować obecność cząstek promieniowania kosmicznego. Uczniowie obejrzeli film pt.50 lat CERN, który otrzymaliśmy od jednego z Polaków pracujących w CERN. Film ten w ramach projektu przetłumaczyła z języka angielskiego na język polski grupa uczniów pod kierunkiem nauczyciela j. angielskiego. Dzięki temu film ten mają możliwość obejrzeć również uczniowie ze szkół z Lublina i Mińska Mazowieckiego.

W III L. O. w Lublinie uczniowie przygotowali Dzień Fizyki podczas którego mogli wysłuchać wykładu dr inż. Sławomira Wronki Wykorzystanie promieniowania w medycynie. Brali też udział w zajęciach organizowanych przez Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej dotyczących promieniowania elektromagnetycznego oraz fizyki jądrowej. Uczniowie naszej szkoły wygrali konkurs Energetyka jądrowa - szanse czy zagrożenia organizowany przez Koło Naukowe Fizyków UMCS. Podczas Dnia Energetyki Jądrowej uczniowie mogli obserwować ślady cząstek w komorze mgłowej. Tematykę związaną z CERNem nauczyciele wprowadzali również na Kołach zainteresowań i fakultetach. Owocem tego jest przygotowywany Dzień Fizyki Kryminalne zagadki... Las Unias, podczas którego zostaną zaprezentowane referaty uczniowskie Od Mendelejewa do Higgsa i Akceleratory chroniące granice oraz pokazana prezentacja dotycząca promieniowania jądrowego Baśń o Królu Uranosie. Podczas tego Dnia uczniowie będą mogli wysłuchać wykładów prowadzonych przez osoby pracujące w laboratoriach policyjnych.

Natomiast uczniowie liceum w Mińsku Mazowieckim swoją znajomość z CERN-em rozpoczęli od obejrzenia filmu edukacyjnego Tajemniczy świat jąder atomowych, zrealizowanego przez fizyków z Instytutu Fizyki Jądrowej w Krakowie, nagrodzony GRAND PRIX w Krakowskim Przeglądzie Filmów Naukowych. Film w prosty sposób wprowadza podstawowe pojęcia z dziedziny fizyki jądrowej oraz opowiada o metodach prowadzenia badań w tej dziedzinie. Nauczycielka fizyki przeprowadziła wykłady z prezentacją multimedialną dotyczącą: historii CERN-u, czym zajmuje się CERN oraz cząstki elementarne i model standardowy. Uczniowie mieli również okazję uczestniczyć w wykładzie prof. Marka Demiańskiego Historia wszechświata. Następnym punktem była wycieczka do Instytutu Problemów Jądrowych w Świerku (relacja z wycieczki znajduje się na stronie internetowej szkoły). Uczniowie będą mieli możliwość obejrzenia filmu pt. 50 lat CERN i będą uczestniczyć w wykładzie dr inż. Sławomira Wronki Akceleratory i detektory cząstek wokół nas. Doskonałym element poszerzenia wiedzy w tej dziedzinie będzie uczestnictwo uczniów w wystawie na Wydziale Fizyki Politechniki Warszawskiej na temat: Wielki Zderzacz Hadronów LHC- Jak to działa?

Wyjazd do CERNu planowany jest na czerwiec 2009r. Weźmie w nim udział 9 uczniów z trzech szkół wraz z opiekunami. Uczniowie będą zakwaterowani na terenie ośrodka, co da im możliwość spotkania wielu sławnych fizyków, w tym laureatów Nagrody Nobla. Uczniowie wysłuchają wykładów dotyczących fizyki współczesnej, obejrzą laboratoria, będą mogli sami wykonać pewne proste doświadczenia. Zaplanowaliśmy również zwiedzanie Genewy. Dodatkowym atutem wyjazdu będzie możliwość prowadzenia rozmów w trzech językach: angielskim, francuskim i niemieckim.

W czerwcu, wrześniu i październiku 2009r. będą miały miejsce wydarzenia podsumowujące wyjazd do CERNu. Planujemy zorganizowanie spotkania, podczas którego uczniowie będą mogli podzielić się z rówieśnikami swoimi doświadczeniami oraz pokazać zdjęcia. Również na stronie internetowej projektu zostaną zamieszczone relacje uczestników.